23 Dec 2020 . Empowering the Rakyat
Dana Usahawan: Al-Meswak Mu’min

“Melalui Dana Usahawan, kami dapat geran untuk infrastruktur serta ia membantu aliran tunai syarikat kami.” Maklumbalas oleh Dato’ Haji Zaihal Hazri Bin Abdul Halim dari syarikat Al-Meswak Mu’min Sdn Bhd mengenai program Dana Usahawan.

DU@NCER diwujudkan sebagai tipping point kepada inisiatif pelaburan swasta Bumiputera di NCER untuk memberi sokongan kepada syarikat-syarikat bumiputera di dalam bentuk bantuan kewangan agar lebih berdaya saing dan menjadi pemangkin kepada pelaksanaan projek-projek.

Klik untuk maklumat lanjut mengenai DU@NCER: https://www.ncer.com.my/invest-in-ncer/ecosystem-support-and-incentives/dana-usahawan-bumiputera/