16 Mar 2021 . Empowering the Rakyat
Maklumbalas Peserta-peserta Syarikat Manjung Naluri Sdn Bhd Mengenai JomKerja@NCER

“Program ini sangat bagus terutamanya dalam memberikan latihan dan tunjuk ajar bagaimana untuk menjadi usahawan pertanian yang berjaya.” Tonton video maklumbalas oleh peserta-peserta di syarikat Manjung Naluri Sdn Bhd (Perak) mengenai program JomKerja@NCER.

JomKerja@NCER memberikan fokus kepada penempatan pekerjaan bagi graduan yang menganggur dan pekerja yang diberhentikan kerana pandemik COVID-19. Jika anda seorang graduan, penganggur atau baru diberhentikan kerja, anda dialu-alukan untuk mendaftar JomKerja@NCER.

Hubungi 04 503 0198/ 04 503 0199 sekarang atau klik https://www.ncer.com.my/about-ncer/jomkerja_jomniaga/

#NCERmilestone

#NCERinvestments

#JomKerjaNCER

#usahawan

#manjungnaluri

#manjungnalurisdnbhd

#agriculture