Untuk Rakyat
For The Rakyat

Mewujudkan peluang, pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup melalui transformasi sosioekonomi
Enabling opportunities, jobs and better living standards via socioeconomic transformation

Meningkatkan Pembangunan Modal Insan di Wilayah Ekonomi Koridor Utara
Advancing The Region’s Human Capital Development

NCIA menerajui pelbagai program pembangunan modal insan untuk memastikan warga kerja di NCER terlatih dan sedia untuk industri.
A profusion of human capital development programmes are led and facilitate by NCIA to ensure the supply of readily available talent for the industries.

Memberi pendekatan holistik dalam meningkatkan kualiti dan taraf hidup golongan B40 di NCER.

Lebih Lanjut

Memupuk daya keusahawanan dalam masyarakat untuk mengembangkan perniagaan mereka.

Lebih Lanjut

Insentif untuk mengembangkan perniagaan anda.

Lebih Lanjut

Menyediakan akses pelbagai perkhidmatan penjagaan kesihatan dan barangan runcit untuk keluarga berpendapatan rendah di Negeri Kedah.

Lebih Lanjut

Uplift local skills and talents

Lebih Lanjut