Membantu Meransangkan Ekonomi Bumiputera

Dana Usahawan Bumiputera diwujudkan sebagai ‘tipping point’  kepada inisiatif pelaburan swasta Bumiputera di NCER (Perak, Pulau Pinang, Kedah dan Perlis).

Pemangkin bumiputera
Memberi sokongan kepada syarikat-syarikat bumiputera dalam bentuk bantuan kewangan pemangkin kepada perlaksanaan projek-projek yang berkelayakan.

Meningkatkan daya maju
Melengkapkan jurang daya maju pelaburan sektor swasta dalam melaksanakan projek-projek oleh bumiputera yang memberi kesan yang ketara kepada pembangunan ekonomi dan komuniti di NCER.

Dana Usahawan Bumiputera mengambil dua pendekatan:

Dana Usahawan Bumiputera ini disalurkan untuk projek pembelian mesin & kelengkapan projek dan juga untuk pembiayaan projek pembangunan.

Projek perlu memberi impak strategik atau sumbangan yang signifikan kepada ekonomi di NCER termasuk projek – projek dalam sektor teras NCER.

Projek juga perlu berdaya maju dari segi komersial dan mampan bagi jangka masa panjang tanpa memerlukan bantuan geran lain di masa akan datang.

Kelayakan minimum untuk projek adalah seperti berikut:

 • Tidak mengambil kira kos tanah, belanja operasi termasuk modal kerja, kos perkhidmatan dan intangible assets
 • Bagi pembangunan infrastruktur, had maksimum status kemajuan projek yang boleh dipohon adalah 30% (disahkan oleh perunding)

Kriteria dan syarat kelayakan syarikat:

Hanya syarikat bersaiz kecil dan sederhana sahaja yang layak untuk memohon dana ini. Kategori kecil dan sederhana perlu mengikut definasi SME Corporation.

Syarikat berkenan juga perlu memenuhi syarat – syarat berikut:

 • Hendaklah diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965.
 • Syarikat berpegangan saham efektif Bumiputera sekurang – kurangnya 51%.
 • Modal berbayar syarikat sekurang – kurangnya RM100,000.00.
 • Pegawai Eksekutif dan majoriti pengurusan terkanan syarikat terdiri dari individu Bumiputera.
 • Nilai pelaburan syarikat dalam projek hendaklah sama atau lebih daripada separuh daripada jumlah Dana Usahawan yang dipohon.
 • Mempunyai hak milik ke atas tanah yang hendak dibangunkan / hak untuk melaksanakan projek di tanah tersebut (seperti JV, Power of Attorney atau pajakan).
 • Syarikat mempunyai kewangan yang kukuh dan berkeupayaan untuk mendapatkan pembiayaan komersial bagi sesuatu projek.

Maklumat tambahan:

Bagi pembangunan infrastruktur, had maksimum status kemajuan projek yang boleh dipohon adalah 30% (disahkan oleh perunding).

NCIA akan membuat pemantauan projek bagi tempoh 5 tahun.

Berikut adalah syarikat yang TIDAK LAYAK memohon:

 • Projek sektor kewangan dan perbankan.
 • Projek peringkat inkubator, atau penyelidikan dan pembangunan.
 • Projek yang melibatkan pelaburan di luar negara, atau penggabungan dan pemerolehan.
 • Projek yang telah menerima pembiayaan peruntukan dana Kerajaan, perolehan Kerajaan, bergantung kepada sokongan Kerajaan, atau Kerajaan menanggung sebahagian besar risiko.
 • Projek yang melibatkan rekabentuk pembinaan, dan pemindahan kepada pihak yang lain.
 • Projek yang tidak dimiliki pemohon, atau melibatkan pelaksanaan kontrak bagi pihak lain.
 • Projek-projek lain yang tidak memenuhi kriteria & syarat projek.

Kejayan dan Pencapaian :

Langkah Seterusnya

Dana Usahawan Bumiputera mungkin adalah peluang insentif yang menguntungkan untuk syarikat anda. Sila muat turun borang Pra Permohonan Insentif NCER dan emailkan kepada pihak kami di investment@ncer.com.my. Untuk bercakap dengan perunding kami, sila hubungi +604- 502 0708(ext 1026)

Hubungi Kami