24 Jul 2020 . Photo Gallery
Majlis Komitmen Pelaburan di Negeri Perak