28 Jul 2020 . Photo Gallery
Majlis Komitmen Pelaburan di Negeri Perlis