23 Mar 2021 . Photo Gallery
Penyampaian sumbangan kepada penerima KIDA oleh Kementerian Kewangan Malaysia bersama Pihak NCIA