Pemacu Revolusi Pertanian Moden di NCER

Program IPR-INTAN dirangka bagi mencapai objektif strategik dalam menyokong agenda keterjaminan makanan, melahirkan tenaga mahir dalam pertanian moden dan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. 
 

PEMERKASAAN BAKAT (435 PESERTA)

Skim Pembangunan Pekerja Mahir (Pertanian)

 
 

Skim Pembangunan Usahawan Tani Moden

 

PEMERKASAAN PMKS (7 SYARIKAT PENERAJU)

Pertanian Moden Berteraskan Teknologi (IoT)

 
 


Pertanian Berpandukan Data


Sistem Pengairan Automatik


Pengedaran Produk Secara Optima


Sistem Pemantauan Pintar
 

Sinergi & Pemerkasaan Dalam Rantaian Nilai

 

 


Penanaman

 

 


Penuaian

 

 


Pemprosesan

 

 


Pengedaran

 

 


Peruncitan

 

 


Pengguna

 

 

Upstream

 

   
  

 

Downstream

 

ready to invest

READY TO INVEST?

Explore investment opportunities with us. Get in touch to learn more.

 

Contact Us

unlock the future

unlock the future

Explore what NCER has to offer and be part of the narrative that propels us forward.

 

View Reports